Göm meny

Informationskodning

Informationsrepresentation i tekniska och biologiska system


Välkomna till Informationskodning vid Linköpings universitet.
Informationskodning är ett ämnesområde vid Institutionen för systemteknik och leds av docent Jan-Åke Larsson.

Forskning

Security
in All-Optical
Networks
Cell Lineage Organic
Electronics
Quantum Key

Distribution
Media Signal Processing

Undervisning

Kursinformation Examensarbeten Doktorandkurser

Aktuellt

27:e februari 2015
Licentiatseminarium
Titel: A Classical-Light Attack on Energy-Time Entangled Quantum Key Distribution, and Countermeasures
Respondent: Jonathan Jogenfors
Opponent: Dr. Arnt Inge Vistnes, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
Plats: Visionen, B-huset, Campus Valla
Tid: 13:15-15:00

Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2014-07-07