Göm meny

TSBK09 Syntetisk biologi - projektkurs 2015

Personal

Robert Forchheimer robert.forchheimer@liu.se examinator
Patricia Gullberg kursassistent
Lisa Bransell kursassistent
Kursen pågår under sommaren 2015 samt HT1 2015.

Kursen ges endast efter särskilt beslut av programnämnden KB för deltagare i iGEM.

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad i två examinationsmoment, ett på 9 hp (UPG1) och ett på 6 hp (UPG2). Den första delen avser huvudsakligen laborativt arbete och modellering, den andra delen avser huvudsakligen presentation och dokumentering. För den som vill tillgodoräkna sig endast ett av examinationsmomenten (6 hp eller 9 hp) är det möjligt att, i samråd med examinator, komplettera med delar från det andra examinationsmomentet.

Kursmoment (intern poängsättning)

 • Laborativa kursmoment (max 8 p)
  Exempel:
  • BioBrick-assembly
  • PCR
  • Gelelektrofores
  • Sekvensiering
  • Mutagenes
  • Transformering
 • Modellering (max 4 p)
 • Seminarier/lektioner (närvaro) (max 2 p)
 • Presentation (max 2 p)
 • Dokumentering (max 3 p)
 • Tentamen/duggor (max 2 p)
För godkänt examinationsmoment (6 hp repektive 9 hp) erfordras motsvarande poäng från kursmomenten ovan varav minst 1 p från vardera kursmomenten Dokumentering och Presentation. För godkänd kurs (15 hp) erfordras minst 1 p från kursmomentet Tentamen/duggor eller medverkan i iGEM Jamboree eller finaltävling.

Kursdeltagarna svarar själva för att laborativa kursmoment registreras av ansvarig labinstruktör samt att övriga kursmoment sammanställs så att examinator kan ta ställning till det avsedda poängkravet.

iGEM-projekt

LiU iGEM projektsida 2014

Informationsansvarig: Robert Forchheimer
Senast uppdaterad: 2020-10-22