Göm meny

TSBK35 Kompression av ljud och bild - kursinformation 2021

Personal

Harald Nautsch harald.nautsch@liu.se Kursansvarig. Föreläsningar, lektioner och laborationer

Innehåll

Nyheter Nyheter om kursen.
Webschema Schema för kursen.
Kursmaterial Rekommenderad kursbok, föreläsningsanteckningar och annat kursmaterial.
Föreläsningar Preliminärt innehåll i föreläsningarna
Lektioner Rekommenderade övningsuppgifter för lektionerna.
Laborationer Information om laborationerna.
Tentor Gamla tentor.

Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2021-01-11