Göm meny

Föreläsningar

Kursen har 12 föreläsningar, med preliminärt innehåll:
Innehåll Kapitel i Sayood 3rd ed.
1 Inledning. Källmodeller. Källkodning. Huffmankodning. 1, 2.3-2.4, 3.2
2 Forts. källkodning. Faxkodning. Golombkodning. Entropi. 3.5, 2.2-2.3, 7.6
3 Aritmetisk kodning. 4
4 Lempel-Zivkodning. Distorsionsfri kodning av bilder (Lossless JPEG, JPEG-LS, GIF, PNG) 5, 7.2, 7.4
5 Amplitudkontinuerliga signalmodeller. Skalär kvantisering. 8, 9
6 Vektorkvantisering 10
7 Linjär prediktiv kodning 11
8 Transformkodning. JPEG 12, 13
9 Delbandskodning. JPEG 2000 14, 15
10 Ljudkodning. Psykoakustik. mp3, MPEG AAC, Ogg Vorbis, Dolby Digital, ATRAC 13.7, 14.11, 16
11 Videokodning. MJPEG, DV, H.261, H.263, H.264, MPEG-1/2/4 18
12 Forts. videokodning. Talkodning. CELP, GSM. Sammanfattning 17

Föreläsningsmaterialet läggs upp på kursmaterialsidan.

Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2018-01-14