Göm meny

Laborationer

Kursen innehåller tre laborationer. De två första laborationerna kan utföras på egen tid och redovisas med rapporter. Den tredje laborationen utförs på schemalagd tid och redovisas direkt till assistenten.

Laboration 1

En liten projektlaboration om distorsionsfri kodning av musik- och bilddata. Närmare information finns här.

Laboration 2

En liten projektlaboration om kodning av musikdata. Närmare information finns här.

Laboration 3

Laborationen behandlar transformkodning av stillbilder och görs i grupper om 1-2 teknologer på något av de schemalagda fyratimmarspassen (25/2 eller 4/3). Ingen anmälan krävs.
Labkompendiet finns tillgängligt på kursmaterialsidorna.
Matlabfilerna kan hittas här.

Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2019-01-21