Göm meny

Lektioner

Lämpliga räkneuppgifter i övningshäftet
Ämne Uppgifter
Informationsteori 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8
Huffmankodning 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
Aritmetisk kodning 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
Lempel-Ziv 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18
Kvantisering 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
Prediktion 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
Transformkodning 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Delbandskodning 5.6, 5.7


Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2018-01-14