Göm meny

TSIT01 Datasäkerhetsmetoder

Kursen ges under period HT2, är obligatorisk på Di och valfri på IP.

Organisation

Kursen omfattar 10 tvåtimmars föreläsningar, en labbkurs, en projektuppgift och två frivilliga gästföreläsningar. Guilhermes föreläsningar är på engelska, och labbkursen och gästföreläsningarna. Övriga föreläsare föreläser på svenska.

Kontaktinformation

Huvudföreläsare: Guilherme Xavier
Examinator: Jan-Åke Larsson
Labbassistent: Niklas Johansson
Föreläsare i biometri: Ingo Hölscher
Frågor om labbar skickas till tsit01-lab@isy.liu.se

Kursmaterial

Kursbok är Brevidläsning är Ross Anderson: Security Engineering. Boken är gratis nerladdningsbar från författarens hemsida. Självklart kan den som vill också köpa boken, den är inte dyr.

Målsättning

Efter genomgången kurs ska man kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet, göra bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt kunna ange innehållet i en skyddsplan och göra en enkel utvärdering av skyddsprodukter. En längre beskrivning av kursens mål finns på en annan sida.

Förkunskaper

Någon grundläggande kurs om datorsystem samt någon grundläggande kurs i datorteknik.

Kursplan

Uppdaterade föreläsningsslides kommer upp på Lisam efter respektive föreläsning.

Föreläsning 1 Vad är datasäkerhet? Begrepp och definitioner, mål och medel, ansvar och krav Guilherme
Glöm inte labbanmälan!
Föreläsning 2 Autentisering, tokens, biometri Ingo
Föreläsning 3 Autentisering, tokens, biometri (forts.) Ingo
Föreläsning 4 Webbsäkerhet, penetreringstestning, labbförberedelse Guilherme
Föreläsning 5 Info om projekt, mjukvarusäkerhet, lite om lagar Jan-Åke
Föreläsning 6 Kryptering i IT-system, krav och användning Jan-Åke
Föreläsning 7 Nyckelhantering, kryptobaserade protokoll och andra verktyg för säker nätidentitet Guilherme N/A
Föreläsning 8 Lösenordslagring, behörighet, virtualisering Guilherme
Föreläsning 9 Nätverkssäkerhet, Brandväggar, IDS, och honungsfällor Guilherme
Föreläsning 10 Frågor valda av kursdeltagarna, aktuellt, återkoppling på preliminära rapporter Jan-Åke N/A
Gästföreläsning Läs mer här.

Laborationer

Laborationerna är en labbkurs i penetrationstestning. Lab-PM finns här.

Projektuppgift

Examination sker genom en projektuppgift där man kan välja ämne bland de förslag som finns på lisam. Projektuppgifterna kräver ingen anmälan i år, däremot bör ni vara noga med att lämna in gruppvis i rätt grupper i inlämningsfunktionen. En noggrann beskrivning av vad ni förväntas göra och vilka krav som ställs på examinationsuppgiften finns på sidan examination.

Gästföreläsning

Den genomförs tilsammans med kursen TSIT02 och finns inbokad i schemat. All information om gästföreläsningarna finns på kurshemsidan för TSIT02.

Informationsansvarig: Jan-Åke Larsson
Senast uppdaterad: 2020-10-22