Göm meny

TSIT01 Datasäkerhetsmetoder 2017

Kursen ges under period HT2, är obligatorisk på Di och valfri på IP.

Organisation

Kursen omfattar 10 tvåtimmars föreläsningar, en labbkurs, en projektuppgift och två frivilliga gästföreläsningar. Kursen sker på svenska, utom labbkursen och gästföreläsningarna som är på engelska.

Kontaktinformation

Huvudföreläsare: Jan-Åke Larsson
Examinator: Jan-Åke Larsson
Labbassistent: Niklas Johansson
Föreläsare i biometri: Ingo Hölscher
Frågor om labbar skickas till tsit01-lab@isy.liu.se

Kursmaterial

Kursbok är Ross Anderson: Security Engineering. Boken är tjock men var inte bekymrade för det, jag kommer att välja delar av den. Boken är gratis nerladdningsbar från författarens hemsida, och det rekommenderas att man läser boken där eftersom vi inte använder särskilt mycket av den. Självklart kan den som vill också köpa boken, den är inte dyr.

Målsättning

Efter genomgången kurs ska man kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet, göra bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt kunna ange innehållet i en skyddsplan och göra en enkel utvärdering av skyddsprodukter. En längre beskrivning av kursens mål finns på en annan sida.

Förkunskaper

Någon grundläggande kurs om datorsystem samt någon grundläggande kurs i datorteknik.

Kursplan

Föreläsningsslides kommer upp på hemsidan efter respektive föreläsning.

Föreläsning 1 Vad är datasäkerhet? Begrepp och definitioner, mål och medel, ansvar och krav Jan-Åke Kap. 1, 25.5
Glöm inte labbanmälan!
Föreläsning 2 Autentisering, tokens, biometri Ingo Kap. 15
Föreläsning 3 Autentisering, tokens, biometri (forts.) Ingo Kap. 15
Föreläsning 4 Webbsäkerhet, penetreringstestning, labbförberedelse Jan-Åke N/A
Föreläsning 5 Info om projekt, mjukvarusäkerhet, lite om lagar Jan-Åke N/A
Föreläsning 6 Kryptering i IT-system, krav och användning Jan-Åke N/A
Föreläsning 7 Nyckelhantering, kryptobaserade protokoll och andra verktyg för säker nätidentitet Jan-Åke N/A
Coachning 1 Första coachningssessionen Niklas N/A
Föreläsning 8 Lösenordslagring, behörighet, virtualisering Jan-Åke Kap. 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9-4.2.10, 8.5
Föreläsning 9 Nätverkssäkerhet, Brandväggar, IDS, och honungsfällor Jan-Åke Kap. 21
Coachning 2 Andra coachningssessionen Niklas N/A
Föreläsning 10 Frågor valda av kursdeltagarna, aktuellt, återkoppling på preliminära rapporter Jan-Åke N/A
Gästföreläsning 15 December. Läs mer här.

Laborationer

Laborationerna är en labbkurs i penetrationstestning. Lab-PM finns här. Anmälan till coachning sker i Lisam.

Projektuppgift

Examination sker genom en projektuppgift där man kan välja ämne bland de förslag som finns på lisam. Projektuppgifterna kräver ingen anmälan i år, däremot bör ni vara noga med att lämna in gruppvis i rätt grupper i inlämningsfunktionen. En noggrann beskrivning av vad ni förväntas göra och vilka krav som ställs på examinationsuppgiften finns på sidan examination.

Gästföreläsning

Den genomförs tilsammans med kursen TSIT02 och finns inbokad i schemat. All information om gästföreläsningarna finns på kurshemsidan för TSIT02.

Informationsansvarig: Jonathan Jogenfors
Senast uppdaterad: 2017-11-27