Göm meny

In silico cell mechanics

Under embryonal utveckling bildas ett flertal olika celltyper från en enda befruktad cell. Skillnader i cellstorlek, form (morfologi) och ytkemi dyker upp under olika utvecklingsstadier. Inom cellmekanik använder man sig av biologi, kemi, fysik, och matematik för att förstå hur celler reagerar på sin omgivning. Omgivningens styvhet och ett flertal mekaniska krafter, så som adhesionskrafter, friktion och såväl aktiva som passiva rörelsemönster kan inverka på cellerna via så kallade mekanosensitiva processer. Dessa kan i sin tur påverka cellernas morfologi, rörelse (migration) och fenotyp (differentiering).

Vår forskargrupp har utvecklat ett flertal modeller för att studera olika aspekter av embryonal utveckling, med modellorganismen Caenorhabditis elegans som utgångspunkt. Tidigare examensarbeten har resulterat i en modell som beskriver de fysiska processer som styr celldelning och cellkontakter i C. elegans embryon. Detta är en fortsättning på tidigare arbeten. Syftet med detta examensarbete är att simulera morfologin och de intercellulära krafterna mellan embryonala celler, samt att jämföra de simulerade resultaten med 3D bildsekvenser av C. elegans embryon.

Några möjliga frågeställningar att studera är om och hur äggskalets form, eller relativa cellvolymer, styvheter och adhesionsmönster, påverkar cellernas organisation i embryot.

Grundläggande kunskaper i programmering och cellbiologi är fördelaktigt.

Intresserad? Kontakta Sofia Pettersson eller Jan-Åke Larsson

Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2012-01-18