Göm meny

Note: this information is a mirror of the information in LiU's e-learning system lisam.

Fall 2020 the lectures are given online, lab 1 and 3 are online while lab 2 and 4 are given on campus. More information will be available in LiU's e-learning system lisam.

TSIT03 Kryptoteknik

Denna grundkurs i kryptoteknik ger övergripande kunskap om vilka typer av algoritmer som finns och vilka krav man måste ställa på dem. Vissa algoritmer behandlas i detalj medan andra gås igenom mera översiktligt, en mera detaljerad lista över kursinnehållet finns här.

Kursen ges under period HT1 och ingår som valfri i flera långa program. Observera att föreläsningarna och övningarna hålls på engelska. Under laborationerna kan man naturligtvis använda svenska. All litteratur är på engelska.

Förkunskaper

Algebra och Sannolikhetsteori. TSIT02 Datasäkerhet eller TSIT01 Datasäkerhetsmetoder samt Diskret matematik rekommenderas.

Ansvariga personer

Jan-Åke Larsson B-huset, ing 27-29, 1 tr, A-korr, 472 jan-ake.larsson@liu.se Föreläsningar, examination
Labbar
Niklas Johansson B building, ing 27-29, 1st floor, A-corr, 476 niklas.johansson@liu.se Pubkey Labbar

Kurslitteratur

Kursbok: "Introduction to Cryptography with Coding Theory" av Wade Trappe och Lawrence Washington.

Course plan
Item Content Trappe & Washington
Lecture 1 History and principles Ch 2.1-2.6, 2.8, 2.12
Remember to register for the lab sessions!
Lecture 2 Foundations and basic theory Ch 15, 2.9
Lecture 3 Stream ciphers, pseudo-randomness Ch 2.10-2.11
Lecture 4 Block ciphers: Principles, DES Ch 2.7, 4.1-4.4, 4.6-4.7
Lecture 5 Block ciphers: AES, other algorithms, modes, MACs Ch 5, *3.11, 4.5, 4.8, (+MACs)
Lab 1 Historical ciphers Lab-PM 1
Lab 2 Hacking DES via side-channel analysis Lab-PM 2
Lecture 6 One-way functions, public key principles, RSA Ch 3.1-3.6, 3.9, 6.1, 6.7
Lecture 7 RSA continued, crypto knapsack, Diffie-Hellman, ElGamal Ch 6.2-6.4, 7.1-7.2, 7.4-7.5, (+knapsack)
Lecture 8 Digital signatures and hash functions Ch 8, 9
Lab 3 GnuPG Lab-PM 3 + sig
Lecture 9 Elliptic Curve Cryptography, key distribution and trust Ch 16.1, 16.5, and 10
Lecture 10 Quantum cryptography Ch 19.1-2, + more
Lab 4 Quantum Cryptography Lab-PM 4
Guest Lecture Sectra Communications See separate information emailed to participants.
Lecture 11 Zero knowledge and Secret sharing. Ch 7.3, 12, 14
Lecture 12 Post-Quantum cryptography Not Ch 11

Laborationer

När kursen börjar kan du anmäla dig till de fyra obligatoriska laborationerna i lisam. Notera att studenterna ska ha förberett sig noga för att kunna slutföra labbarna på avsatt tid. Laborationerna utförs i par om två studenter.

Examination

En skriftlig tentamen, dessa tentamenstillfällen finns. Tidigare tentamina med lösningar: 2015-10-28,

En (engelsk) detaljbeskrivning av kraven:

TSIT03 requires knowledge of the contents of the course notes and the parts of the book according to the instructions in "Course contents". But you are not required to remember every detail by heart.

Especially:

Only the algorithms mentioned in the course instructions are part of the course. For these, only the structure is required knowledge. Tables, including tables of which bit ends up where in key transformations etc., are not required knowledge.

For asymmetric ciphers you must know the basic calculations for key generation and distribution and for encryption and signing, but detailed knowledge of the formula for adding two points on an elliptic curve is not required.

For pseudorandom number generators, you are not required to reconstruct Berlekamp-Massey, just to know what it is and what it is used for. Also knowledge of what kind of sequences primitive and other polynomials create is required, but you are not required to create new polynomials giving exactly a stated period. Basic knowledge of the effects of non-linear combinations of linear sequences is also required, especially correllation.

Informationsansvarig: Jan-Åke Larsson
Senast uppdaterad: 2020-10-22